leegstand in Amsterdam

leegstand in Amsterdam

Invulling leegstand in Amsterdam

De gemeente Amsterdam kijkt uit naar een nieuwe en een juiste invulling van leegstaande gebouwen in samenwerking met marktpartijen. Leegstaande gebouwen kunnen worden veranderd in woningen en werkplekken. Ook andere bedrijfshuisvesting kan hiermee worden gerealiseerd, denk daarbij aan horeca of onderwijsinstellingen. In de Amsterdamse kantorenmarkt is de groei van economie nu  ook zichtbaar. Dit is in combinatie met de transformatie van leegstaande kantoren, dat nu leidt tot het terugdringen van de leegstand in de Amsterdam. Het gaat zo goed dat er zelfs een krapte op de meest gewenste vestigingslocaties.

Goedkoop kantoor in Amsterdam is schaars

Starters zoeken goedkope kantoren. En een goedkoop kantoor is niet meer makkelijk te vinden. De reden hiervan is dat de invulling van de leegstand goed wordt beheerd en er is duidelijk een daling in leegstand in Amsterdam.